1. چاپ مقالات فارسی منتخب هفتمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند
2. چاپ مقالات برتر در مجله های علمی پژوهشی معتبر
3. نمایه شدن مقالات کنگره در IEEE
به اطلاع می رساند مقالات ارائه شده در هفتمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران در IEEE نمایه خواهد شد.
4. ثبت کنگره در ISC