نمایه شدن مقالات کنگره در IEEE

به اطلاع می رساند مقالات ارائه شده در هفتمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران در IEEE نمایه خواهد شد.

01 فروردین 1398

ثبت کنگره در ISC

03 شهریور 1397