چاپ مقالات برتر در مجله های علمی پژوهشی معتبر
1397-07-05

به اطلاع می‌رساند بر اساس پیگیریهای انجام شده، مقالات برتر ارائه شده در کنگره در مجله های علمی پژوهشی زیر به چاپ خواهد رسید:

1- مجله Iranian Journal of Fuzzy Systems به آدرس (http://ijfs.usb.ac.ir/)

2- مجله علمی پژوهشی کنترل  (http://joc.kntu.ac.ir/)

3- مجله علمی پژوهشی International Journal of Industrial Mathematics به آدرس  (http://ijim.srbiau.ac.ir/)