چاپ مقالات برتر در مجله های علمی پژوهشی معتبر
05 مهر 1397

به اطلاع می‌رساند بر اساس پیگیریهای انجام شده، مقالات برتر ارائه شده در کنگره در مجله های علمی پژوهشی زیر به چاپ خواهد رسید:

1- مجله Iranian Journal of Fuzzy Systems به آدرس (http://ijfs.usb.ac.ir/)

2- مجله علمی پژوهشی کنترل  (http://joc.kntu.ac.ir/)

3- مجله علمی پژوهشی International Journal of Industrial Mathematics به آدرس  (http://ijim.srbiau.ac.ir/)