زمان‌بندی اجرای برنامه ها

14:00 - 16:00

افتتاحیه

مراسم افتتاحیه رأس ساعت 14 روز سه شنبه نهم بهمن ماه 1397 برگزار خواهد شد. کنگره بعداز ظهر روز پنچ شنبه یازدهم بهمن ماه 1397 پایان خواهد یافت.