سه شنبه 09 بهمن 1397
14:00 تا 16:00
افتتاحیه
مراسم افتتاحیه رأس ساعت 14 روز سه شنبه نهم بهمن ماه 1397 برگزار خواهد شد. کنگره بعداز ظهر روز پنچ شنبه یازدهم بهمن ماه 1397 پایان خواهد یافت.