شرکت کنندگان محترم می توانند از طریق شماره تلفن 05832201146 از ساعت 10 تا 13 روزهای یکشنبه الی چهارشنبه هر هفته با دبیرخانه کنگره تماس حاصل کنند.

مسئول دبیرخانه کنگره: دکتر مهدی نودهی

آدرس دبیرخانه: بجنورد، کیلومتر 4 جاده اسفراین، دانشگاه بجنورد، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی

تلفن و فاکس: 32201146-058

Email: cfis2019.ub@gmail.com

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.