اخلاق مهندسی شاخه ای از اخلاق کاربردی است و عبارت است از رعایت استانداردهای لازم در انجام کار مهندسی. این شاخه از اخلاق، تعهدات و مسئولیت هایی که بایستی توسط مهندسین در قبال جامعه، حرفه و وظایف رعایت شود را آموزش می دهد.

 برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا و همچنین کدهای اخلاقی مربوط به هر حوزه اینجا  را کلیک نمایید.