نظریه سیستم‌های فازی و هوشمند، و کاربردهای آن در حوزه‌های

 • آمار و احتمال
 • اینترنت اشیاء
 • بینایی ماشین و پردازش تصویر
 • بیو انفورماتیک
 • پزشکی
 • داده کاوی
 • دولت الکترونیک
 • رباتیک
 • سیستم های چند عامله
 • شبکه های اجتماعی 
 • َشبکه های عصبی
 • علوم انسانی
 • علوم تربیتی
 • علوم تصمیم
 • علوم ریاضی
 • علوم شناختی
 • علوم کامپیوتر
 • فنی و مهندسی
 • کشاورزی و علوم محیطی
 • کنترل
 • محاسبات نرم
 • مدیریت و اقتصاد
 • هنر و معماری
 • هوش مصنوعی
 • هوش محاسباتی
 • یادگیری الکترونیکی
 • سایر حوزه‌های مرتبط