تعداد صفحات مقاله نباید بیش از 6 صفحه باشد.

برای ارسال مقاله قبل از هر کاری بایستی در سامانه کنگره ثبت نام کنید. ( اگر قبلاً ثبت نام کرده اید و برای رمز عبور شما خطا می دهد می توانید گزینه فراموشی رمز عبور را کلیک نموده و به ایمیل خود جهت دریافت رمز عبور جدید مراجعه نمایید ). به سایت کنگره بازگشته و وارد قسمت ورود در سامانه کاربران شوید و نام کاربری و رمز عبور خود را در آنجا وارد نمایید. پس از ورود به سامانه کاربران جهت ارسال مقاله از منوهای موجود به منو ارسال مقاله بروید و اطلاعات مقاله خود شامل عنوان مقاله، محور مقاله، اطلاعات نویسندگان، چکیده مقاله و کلمات کلیدی را ثبت کنید و در مرحله آخر فایل مقاله را در سایت درج نمائید. برای ارسال مقالات بعدی نیز همین مراحل را تکرار کنید.

 

 

 

 

 

 

 

نکته: ارسال مقاله از طریق ایمیل انجام نمی پذیرد و بدیهی است مقاله ارسالی از طریق ایمیل بررسی نمی گردد.

محدودیتی در ارسال مقاله توسط پژوهشگران نیست. اما تعداد مقالات قابل ارائه توسط هر نفر حداکثر سه مقاله در کنفرانس می باشد. شرط پذیرش و چاپ مقاله نیز فقط منوط به پذیرش مقالات توسط کمیته علمی و پرداخت هزینه ثبت نام در کنفرانس می باشد.

خیر - پژوهشگران صرفاً پس از پذیرش مقاله آن ها هزینه پرداخت خواهند نمود.

هزینه های تعیین شده برای شخص ارائه کننده دریافت می گردد.

خیر . به ازای هر مقاله یک گواهی برای ارائه کننده و با ذکر نام تمام نویسندگان صادر می گردد .