ثبت کنگره در ISC
03 شهریور 1397
ثبت کنگره در ISC

به اطلاع می رساند هفتمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به آدرس http://conf.isc.gov.ir/fuzzy97 به ثبت رسید