یک الگوریتم مسیریابی تطبیقی چندپخشی برای شبکه روی تراشه با مدیریت ازدحام به‌صورت فازی
کد مقاله : 1195-CFIS (R2)
نویسندگان:
فهیمه یزدان پناه *
گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
چکیده مقاله:
تکنولوژی به سمت افزایش تعداد واحدهای پردازشی و مجتمع سازی بالا بر روی یک تراشه حرکت می‌کند و برای دستیابی به عملکرد بالاتر به زیرساخت های ارتباطی مقیاس‌پذیر و کارآمد نیاز دارد. معماری شبکه های روی تراشه، بر اساس مکانیزم سوئیچینگ بسته ای ماژولار است؛ که می‌تواند راه‌حلی مناسب برای بسیاری از مشکلات ارتباطی روی تراشه مانند، پیچیدگی های سیم‌بندی و ادغام تعداد بالای هسته های پردازشی در یک تراشه باشد. در زیرساخت شبکه های روی تراشه پروتکل های ارتباطی نقش مهمی در عملکرد کلی سیستم ایفا می‌کند. در این مقاله، طراحی و پیاده سازی یک الگوریتم مسیریابی تطبیقی چندپخشی برای شبکه‌ روی ‌تراشه با مدیریت ازدحام به صورت فازی ارائه‌شده است. طراحی این الگوریتم مسیریابی باعث شده تا با توجه به تولید و توزیع غیر‌یکسان بار توزیع‌شده در شبکه روی تراشه تعادل ایجاد گردد که این اقدامات درنهایت منجر به مدیریت ازدحام و کاهش تأخیر در ارسال داده ها، افزایش سرعت مسیریابی و جلوگیری از بن بست می‌شود.
کلیدواژه ها:
شبکه‌روی‌تراشه، مسیریابی چندپخشی، کنترل ازدحام فازی، مسیریابی همیلتونی، مسیریابی زوج- فرد
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
هفتمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران