مدیریت انرژی و جمع‌آوری داده توسط واحد سیار در شبکه‌های حسگر بی‌سیم قابل شارژ
کد مقاله : 1146-CFIS (R1)
نویسندگان:
سمانه آشیرقهفرخی *1، رضا قاضی زاده2، جواد زراعتکارمقدم3
1گروه مخابرات، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
2مخابرات ، دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه بیرجند
3مخابرات، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند
چکیده مقاله:
شبکه‌های حسگر بی‌سیم به ‌دلیل کاربرد‌های متفاوتی که در زمینه‌های مختلف از جمله پزشکی، نظامی، بهداشت و غیره دارند بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. طول عمر این شبکه‌ها، محدود به میزان باتری گره‌هاست؛ زیرا هر یک از گره‌ها، باتری محدودی دارند. یکی از راهکار‌های کاهش مصرف انرژی، استفاده از واحد متحرک می‌باشد که با انتشار بی‌سیم انرژی به سمت گره‌ها و جمع‌آوری داده از آن‌ها به افزایش طول عمر شبکه کمک می‌کند. در این مقاله واحد متحرک در مسیر حرکت خود برخی گره‌های شبکه را که گره‌ی مرجع نامیده می‌شوند، ملاقات کرده و برای کسری از زمان در آنجا توقف می‌کند و در زمان توقف به انتشار انرژی و جمع‌آوری داده به صورت همزمان می‌پردازد. تعیین زمان توقف واحد متحرک به منظور کاهش انرژی مصرفی شبکه از جمله نکات مهمی است که باید به آن توجه داشت. در روش پیشنهادی، تابع هزینه که در واقع انرژی مصرفی شبکه است بر اساس دو فاکتور زمان اقامت و مقدار داده‌ی جمع‌آوری شده در این زمان معرفی می‌گردد. هدف تعیین زمان اقامت بهینه برای واحد متحرک است به نحوی که انرژی مصرفی شبکه کاهش یابد.
کلیدواژه ها:
شبکه‌ی حسگر بی‌سیم، واحد متحرک، انتشار انرژی، زمان اقامت
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است