جداسازی ضربان قلب جنین از سیگنال قلب مادر با استفاده از شبکه عصبی MLP
کد مقاله : 1055-CFIS (R3)
نویسندگان:
همایون یکتایی *1، محمد منثوری2
1گروه مهندسی پزشکی دانشگاه ازاد واحد تهران شمال
2گروه برق-کنترل، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد
چکیده مقاله:
استخراج الکتروکاردیوگرام جنین قرار داده شده بر روی بدن مادر از مسائل مطرح در مهندسی پزشکی و پردازش سیگنال‌های حیاتی است. مشکلات قلبی عروقی یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مادرزادی است که گاهی پس از تولد و حتی سال‌ها بعد از آن اثری از خود نشان نمی‌دهند. استخراج سیگنال قلبی جنین و مانیتورینگ آن در طول بارداری، در تشخیص زود هنگام و درمان نارسایی‌های قلبی قبل از تولد نوزاد و یا انجام تدابیر لازم در هنگام تولد بسیار مهم می‌باشد. متداول‌ترین روش موجود برای مانیتور کردن قلب جنین استفاده از سیستم‌های اولتراسوند می‌باشد که تنها ضربان قلب و دسته معدودی از نارسایی‌های قلبی را می‌توان بوسیله آن‌ها تشخیص داد. در این مقاله ما یک تجزیه و تحلیل طیفی چند متغیره (MSSA) برای استخراج سیگنال قلب مادر‌، سیگنال قلب جنینی و نویز از ‌ECGهای ترکیبی که برای مقابله با نویزهای پر سر و صدا طراحی شده است پیشنهاد می‌کنیم. با استفاده از شبکه عصبی سعی در جداسازی ضربان قلب جنین از سیگنال قلب مادر و بالا بردن دقت در تشخیص سیگنال به کمک شبیه‌سازی سیگنال شکمی وریدی یا AECGکه حاصل نبض جنین با نوسانات و تحت تاثیر ضربان قلب مادر می‌باشد را داریم و نیاز به هماهنگسازی هر جفت سیگنال FHR_Eو FHR_U هم می‌باشد. این روش سبب بالا رفتن درصد تشخیص و اکثر نارسایی‌ها به کمک مشخص شدن اغتشاشات ضربان قلب در بدن شخص، می‌شود.
کلیدواژه ها:
سیگنال قلبی جنین، سیستم‌های اولتراسوند، شبکه عصبی، سیگنال‌،FHR_E و ‌FHR_U‌، MSSA
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است